Những bài mới nhất

 

 

Chào Việt Dzũng, trái tim sống mãi.

Tôi hát "Lời Kinh Đêm" gửi đến Anh, như một lời tri ân.