Những bài mới nhất

alt

Một người đi phương Bắc
Một người về phương Nam
Lá rừng thu chưa vàng
Sao nghe buồn vời vợi
 
Một người đi để lại
Một người về lại mang
Mang gì, một mùi hương
Quyện trong từng mắt xích
 
Người đi về dưới đó
Ta đi lên trên này
Mùa thu lá chưa bay
Mà đau thêm nội cỏ
 
Rừng lá vàng, tía, đỏ
Phiêu du, hề phiêu du
Mùa thu ơi mùa thu
Ta trở về chốn cũ
 
Cầu xưa dài vô tận
Gió lọt lộng đầy xe
Sợi tóc người hôm qua
Mùi hương người bỏ đó
 
Chờ  ai, chờ ai  đấy ?
Mà sầu lên rừng cây
Mùa thu lá chưa bay
Mà hồn ta heo may

 

Trần Hoài Thư

http://www.youtube.com/watch?v=p1RJEpHRunc